MARCPC-M3 Svejsning af gevindbøsninger m.v.

Svejsemuligheder: Diameter min. Ø 8,50 mm, max. Ø 30 mm
Svejsematerialer: Svejseegnet højt legeret samt lavt legeret stål
En sensation med rotationssvejsning.

Et High Tech svejseapparat med helt ny udviklet teknik med svejsehoved der kan svejse bøs op til Ø 30mm med gennemgående hul.

Dette innovative spring ind i fremtiden sikrer Dem konkurrencefordele i Deres produktion

Kan anvendes i næsten alle typer industri: Som følge af den ekstrem korte svejsetid fastholdes emnets facon og der opnås en perfekt gastæt svejsning med høj dynamisk belastbarhed.

Fordele:
  • Vor tids mest innovative opfindelse til svejsning af hule rørformede emner
  • Konstant gode og reproducerbare svejsninger via sikker proces
  • Høj produktivitet med lave produktionsomkostninger, ingen tilsætningsmidler
  • Ingen efterbearbejdning
  • Lave omkostninger på sliddele
  • Minimalt vedligehold
  • Lavt energiforbrug
Integreret kvalitetssikring

Optimal kvalitetssikring via overvågning af mikroprocessorstyret strømkilde samt linearmotordrevet svejsehoved.

Kvalitetsovervågning af svejsning afspejler måling af indstillet svejseparameter ved hjælp af software udviklet af HBS.

LIN-MARC Svejsehoved

Nyudviklet af HBS: Et frit programmerbart, linearmotor drevet svejsehoved til bøsninger op til 30 mm udvendig diameter, med integreret kølesystem. Frit programmerbart bevægelsesforløb sikrer optimale Svejsninger.


Kontakt
Köster Danmark ApS

Sjællandsvej 3
DK-5400 Bogense

Tlf.: +45 64 81 36 26
Fax: +45 64 81 36 96

E-mail:

Klik her